IC 1805 Nébuleuse du coeur
CCD, Nebuleuses
NGC 4236
Galaxies
NGC 5364
CCD, Galaxies
NGC 2359 Le Casque de Thor
CCD, Nebuleuses
NGC 3628 Galaxie Hamburger
CCD, Galaxies
NGC 7023 L’IRIS
CCD, Nebuleuses
Messier 65 / 66
CCD, Galaxies
Messier 27 Nebuleuse Dumbell
CCD, Nebuleuses
Nebuleuse diffuse M78
CCD, Nebuleuses
Barnard 33 Nebuleuse de la Tête de Cheval
CCD, Nebuleuses
Messier 81 nebuleuse de bode
CCD, Galaxies
I59 – IC63 – Nébuleuse du Fantome
CCD, Nebuleuses
M1 – Nébleuse du Crabe
CCD, Nebuleuses
NGC4565 Galaxie de L’aiguille
CCD, Galaxies
NGC 7635 Nébuleuse de la Bulle
CCD, Nebuleuses
Dentelles du Cygne
CCD, Nebuleuses
M42 Grande Nébuleuse d’Orion
CCD, Nebuleuses
M13 Amas d’hercule
Amas, CCD
NGC869 NGC884 Double Amas de Persée
Amas, CCD
NGC 6995 Nébuleuse du voile
CCD, Nebuleuses
SH2-101 Nébuleuse de la Tulipe
CCD, Nebuleuses
NGC 281 Nébuleuse Pacman
CCD, Nebuleuses
M27 Nébuleuse Dumbell
CCD, Nebuleuses
NGC2244 , Nebuleuse de La Rosette
CCD, Nebuleuses
M27 Nebuleuse Dumbell
APN, Nebuleuses
IC434 Nebuleuse de la Tête de cheval
APN, Nebuleuses
NGC 5146 Nébuleuse du Cocon
APN, Nebuleuses
NGC 6888 Nébuleuse du croissant
APN, Nebuleuses
M16 Nebuleuse de L’aigle
APN, Nebuleuses
NGC 281 Nébuleuser Pacman
APN, Nebuleuses
NGC1499 Nébuleuse California
CCD, Nebuleuses
Trio du Lion
APN, Galaxies
NGC 4631 et NGC 4656
APN, Galaxies
M 81 / M 82
APN, Galaxies
M 31 Galaxie d’Andromède
APN, Galaxies
M 33 Galaxie du Triangle
APN, Galaxies
NGC2903
APN, Galaxies
M 45 Les Pléiades
Amas, APN
M 27 Dumbell
APN, Nebuleuses
NGC 7293 Helix nebulae
CCD, Nebuleuses
SH2-155 Nébuleuse de la caverne
CCD, Nebuleuses
Lune
CCD
NGC6946 Galaxie du Feu d’artifice
CCD, Galaxies
M106
CCD, Galaxies
Nébuleuse de L’ame IC1848
CCD, Nebuleuses
M 101
APN, Galaxies